Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Pelaburan dalam Industri Roti

by Penulis MARDI

Publisher - PENERBIT MARDI

Category - General Academics

Industri roti dikenal pasti sebagai salah satu industri yang berpotensi untuk dibangunkan, sebagaimana yang dihasratkan dalam Pelan Induk Industri (2006 – 2020). Dalam tahun 2013, pasaran roti di Malaysia bernilai lebih RM793 juta dan menyumbang hampir 40% daripada nilai industri makanan bakar (baked food).

Please login to borrow the book.