Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Kumpulan Cerita Rakyat Asia Tenggara Jilid 1

by IIUM Press

Publisher - IIUM PRESS, INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAY

Category - Children

Penerbitan buku Cerita Rakyat Dunia ini adalah sebuah projek khas oleh IIUM Press bersempena dengan Kuala Lumpur World Book Capital 2020 (KLWBC2020). Projek penterjemahan ini bertujuan untuk memperkenalkan cerita rakyat terpilih dari seluruh dunia dalam Bahasa Melayu. Penerbitan buku-buku ini bukan sahaja akan menjadi bahan bacaan kepada para pembaca tentang cerita rakyat negara-negara tersebut, namun dalam masa yang sama ceritaa-cerita rakyat ini akan mendedahkan pelbagai aspek tradisi, kebudayaan, kepercayaan, pemikiran pelbagai bangsa dan negara asal cerita-cerita rakyat tersebut.

Please login to borrow the book.