Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Pengurusan dan Pembangunan Sukan di Sekolah

by Mazuin Adnan & Shazlin Shaharudin

Publisher - 2022

Category - Sports & Hobbies

Pengurusan dan pembangunan sukan di sekolah memerlukan anjakan paradigma dalam menghadapi situasi pasca pandemik Covid-19. Pengurusan sukan yang sistematik dan mengikut prosedur piawai membantu dalam memudahkan guru untuk mentadbir dan mengurus program sukan di sekolah. Buku ini mengemukakan pendekatan strategi laut biru dan pengurusan risiko yang boleh diaplikasikan di sekolah. Kupasan pengurusan dan pembangunan sukan di sekolah dihuraikan secara berasingan bagi memudahkan pemahaman pembaca untuk melaksanakan pengurusan sukan yang berkesan. Selain di sekolah, buku ini juga sesuai sebagai panduan dan bacaan tambahan pada peringkat institusi perguruan, matrikulasi dan universiti.

Please login to borrow the book.