Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
PENANEY PEK BULEH TUMPANG, BENUDOH PEK BULEH HI AJAR

by Rammy Azmi

Publisher - Ahmad Raimi bin Azmi

Category - Travel

Sebuah karya Rammy Azmi mengisarkan pengalamannya selama 27 bulan menetap di Kampung Orang Asli Gombak yang digarap dalam penceritaan yang menarik, penuh perbahasan, dan kisah-kisah yang tidak pernah disajikan oleh penulis-penulis lain sebelum ini.

Please login to borrow the book.