Available for borrowing.

( 2 / 2 unit )

Loan Duration (day): 14
Transformasi Pendidikan Murid Kurang Upaya

by Norfishah Mat Rabi

Publisher - Penerbit UPSI

Category - Parenting

Transformasi Pendidikan Murid Kurang Upaya menjelaskan pelbagai persoalan berkaitan dengan transformasi pendidikan untuk murid kurang upaya. Kategori murid kurang upaya yang dihuraikan dalam buku ini adalah berkait dengan kurang upaya pendengaran, penglihatan, pertuturan, fizikal, masalah pembelajaran dan kombinasi kedua-dua ketidakupayaan atau ketidakupayaan dengan masalah pembelajaran. Keistimewaan buku ini adalah kerana isi kandungan buku meninjau sejarah perkembangan pendidikan murid kurang upaya sejak tahun 1920-an sehingga 2015. Isu-isu transformasi pendidikan murid kurang upaya meliputi aspek penawaran pendidikan khas, pelan pendidikan yang disediakan , pelaksanaan program pendidikan khas, perkembangan teknologi dalam pendidikan murid kurang upaya, sokongan komuniti, hala tuju masa depan pendidikan murid kurang upaya dan bagaimana terhasilnya generasi alaf baru murid kurang upaya di Malaysia.

 

Berdasarkan pengalaman penulis dalam bidang pendidikan murid kurang upaya sebagai guru, pensyarah, penyelidik, dan penulis, isu-isu kependidikan dan pentransformasian pendidikan untuk murid kurang upaya diolah dengan terperinci untuk menjadi bahan rujukan pelbagai pihak. Buku ini diharapkan boleh memberi maklumat yang jelas kepada bakal-bakal guru terutamanya yang masih berada di pusat-pusat pengajian tinggi, guru-guru di sekolah, para penulis buku teks dan buku rujukan, penggubal kurikulum, para penyelidik, ibu bapa, serta individu yang berminat dengan transformasi pendidikan murid kurang upaya untuk memahami dengan lebih mendalam tentang isu transformasi pendidikan murid kurang upaya dahulu dan sekarang. Huraian yang terperinci tentang aspek transformasi pendidikan murid kurang upaya di Malaysia dan maklumat yang dipaparkan dalam buku ini diharapkan dapat membantu sesiapa sahaja yang ada hubungan dengan murid kurang upaya.

Please login to borrow the book.