Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Islam & Wabak pengajaran daripada Covid-19

by Mohamad A`sim bin Ismail

Publisher - Institut Kefahaman Islam Malaysia

Category - Islam

Buku ini memerihalkan pendekatan Islam terhadap wabak dengan mengetengahkan fakta-fakta tentang Covid-19 dari sudut Syariah, pemikiran Islam, prinsip kesihatan, kekeluargaan dan kerohanian. Secara khususnya, buku ini membahaskan tiga tema utama yang berkaitan dengan Covid-19 iaitu : (1) kerangka ilmu kerohanian dan anjakan pemikiran; (2) norma baharu menepati agama; (3) maslahah alam sekitar dan pemakanan.

Please login to borrow the book.