Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Penulisan Komprehensif Tahun 4, 5 & 6

by Sulaiman Zakaria

Publisher - Prestasi Publication Enterprise

Category - General Academics

Buku ini ditulis berdasarkan format soalan terkini. Buku ini mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A – menulis maklumat daripada gambar-gambar, gambar rajah dan lain-lain. Bahagian B – membuat ulasan berdasarkan penyataan, iklan dan lain-lain. Bahagian C – menulis karangan. Buku ini diterbit untuk memberi kemahiran bahasa kepada murid-murid dengan bahan-bahan yang akan digunakan dalam UPSR. Dengan ini, dapatlah para murid menambahkan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjawab soalan peperiksaan.

Please login to borrow the book.